خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

پایان رابطه عاشقانه و بعضی از نشانه های آن

  ما این را از درونمان احساس می کنیم و ناخودآگاه شروع به دست و پا زدن می کنیم که البته در خیلی از موارد، بیشتر باعث غرق شدنمان می شود. خیلی مسخره است ولی مردم در رابطه هایی که دیگر فایده ای ندارد، باقی می مانند؛ فقط به خاطر …

بیشتر بخوانید »