خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

پروتئین اسپکترین

اسپکترین بزرگترین و فراوانترین پروتئین سطحی غشا گلبول قرمز است.این پروتئین ۷۵% از جرم غشا را تشکیل می دهد و به میزان ۲۰۰۰۰۰ مولکول در هر سلول وجود دارد.اسپکترین از دو زنجیره الفا و بتا تشکیل شده است که با وجود شباهت های زیاد ولی توسط دو ژن کد می …

ادامه نوشته »