مرور برچسب

پروتئين سطحي غشا

پروتئین اسپکترین

اسپکترین بزرگترین و فراوانترین پروتئین سطحی غشا گلبول قرمز است.این پروتئین ۷۵% از جرم غشا را تشکیل می دهد و به میزان ۲۰۰۰۰۰ مولکول در هر سلول وجود دارد.اسپکترین از دو زنجیره الفا و بتا تشکیل شده است که با وجود شباهت های زیاد ولی توسط دو ژن کد می شوند.هر دو بخش الفا و بتا از ۱۰۶ اسید امینه مشابه تشکیل شده اند که به صورت ۳ قطعه مارپیچی الفا که توسط…
ادامه مطلب ...