مرور برچسب

پرورش گوساله

پرورش گوساله

شیوه و روش اصولی پرورش گاو گوساله,تغذیه گوساله و نگهداری و مراقبت از گوساله گاو پرورش گوساله برای قطع شیر گوساله ها ۴۳%از تولید کنندگان به عامل سن ۲۷%به مقدار مصرف کنسانتره و حدود ۲۷% نیز به وزن توجه میکنند . • بیش از ۶۰%گاوداران گوساله ها را حداقل در سن ۸ هفتگی از شیر می گیرند . جدول:مراحل نمو و توسعه دستگاه گوارش گوساله ها خوراک مورد نیاز مدت…
ادامه مطلب ...