خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

منــــوسیت (Monicyte)

مراحل تکاملی همچنانکه قبلاً ذکر شد، سلولهای رده گرانولوسیت و منوسیت از یک سلول بنیادی مشترک بنام CFU-GM منشاء می گیرند. سیر تکاملی رده منوسیت به این ترتیب است که: monoblast → promonocyte → monocyte → macrophage در رابطه با مراحل تکاملی منوسیتها، نکات زیر قابل اهمیت است: ۱٫ دوره …

ادامه نوشته »