خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

لنفوسیت،پلاسماسل

لنفـــوسیت مراحل تکاملی سلولهای پیشساز لنفوسیتها از استم سل لنفوئیدی موجود در مغزاستخوان منشاء می گیرند ولی برای بدست آوردن تواناییهای لازم، باید حداقل در دو مسیر متمایز شوند: ۱- رده سلولهای تیموسی (T-cell) : پیشسازهای این سلولها بصورت pre T-cell از مغزاستخوان خارج شده و وارد تیموس می شوند. …

ادامه نوشته »