خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

پلاکت های رتیکوله چیست؟

پلاکت های رتیکوله ، پلاکت هایی هستند که به تازگی در گردش خون رها شده اند و دارای بقایای RNA هستند. شمارش پلاکت های رتیکوله تخمینی از ترومبوپوئز است، و مشابه کاربرد شمارش رتیکولوسیت به عنوان تخمینی از اریتروپوئز می باشد. Matic (1998) یک روش آنالیز فلوسیتومتریک بهینه شده بعد …

ادامه نوشته »