مرور برچسب

چرا مسواك نرم توصیه می شود؟

ویژگیهای یک مسواک خوب چیست

مسواک،مسواک خوب چیست،ویژگیهای یک مسواک خوب را بدانیم.. بهترین شیوه مسواک زدن، مسواک زدنی است که 2 تا 3 بار در طول روز تکرار شود و هر بار حدود 3 دقیقه طول بکشد. در صورتی که کمتر از این زمان را به مسواک زدن اختصاص دهید، این امکان وجود دارد که بخش‌هایی از دندان نشسته باقی بماند. شیوه درست مسواک زدن و در تکمیل آن نخ کشیدن نیز اهمیت زیادی دارد. در پاسخ…
ادامه مطلب ...