مرور برچسب

گلایسمیک لود

اندیس گلایسمی چیست؟

اصطلاح "اندیس گلایسمی"، میزان افزایش قندخون را بعد از مصرف غذاهای حاوی کربوهیدرات (مواد نشاسته ای و قندی) نشان می دهد. برای اولین بار دو پزشک با نام های دیوید جنکینز و توماس ولور، مفهوم اندیس گلایسمی را مطرح کردند. آن ها از میزان به خصوصی گلوکز(قند) برای افزایش قندخون افراد مورد مطالعۀ خود استفاده کرده و منحنی تغییرات قندخون در طول دو ساعت از مصرف…
ادامه مطلب ...