پارسیان لب

آب یخ برای سوختگی پوست

وقتی به کرم سوختگی دسترسی ندارید و آب سردی که روی پوست سوخته‌تان می‌گیرید هم نمی‌تواند سوزشش را کم کند، می‌توانید از این مواد...
error: Content is protected !!