معماری

آزمایش اسپرم چیست

آزمایش اسپرم

اسپرم

یکی از اولین آزمایشاتی که به جهت بررسی ناباروری درخواست می شود ، آزمایش “آنالیز اسپرم” است. آزمایشی ساده و ارزان که تعداد، حرکت ، شکل و … و فاکتورهای دیگری را بررسی می کند . توصیه میکنم این آزمایش رو در مراحل اول ناباروری انجام دهید . بسیار دیده شده که زوجی جهت ناباروری مراجعه کرده اند و تمام …

ادامه نوشته »