معماری

آزمایش غربالگری

غربالگری سلامت جنین در سه ماهه اول بارداری

سونو NT

تست غربالگری جنین،سه ماهه اول غربالگری،سونوگرافی ان تی،فاکتور ریسک جنین و سونوگرافی NT،آزمایش غربالگری بارداری،تست PAPP A بین تست‌های غربالگری و تشخیصی تفاوت بسیاری وجود دارد؛ غربالگری یک بیماری به معنی تشخیص آن بیماری نیست بلکه به افرادی که با روش غربالگری ریسک بالایی دارند، انجام غربالگری مجدد، تست‌های تشخیصی یا اقدامات پیشگیرانه توصیه می‌شود. تست‌های تشخیصی ممکن است خطرناک …

ادامه نوشته »

غربالگری قبل از تولد سندرم داون و نقص لوله های عصبی باز

آزمایش غربالگری

آزمایش غربالگری سه ماهه اول (Combined test  )،تفسیر نتایج آزمایش غربالگری و سونوگرافی nt،تست های غربالگری قبل از زایمان این غربالگری بین هفته های ۱۳-۱۰ بارداری انجام میشود ولی بهترین زمان آن هفته یازدهم است وهدف ازآن تعیین ریسک ابتلا به سندرم داون و تریزومی ۱۸(سندرم ادوارد ) میباشد. در این مرحله نقص لوله های عصبی باز قابل تشخیص نیست. …

ادامه نوشته »

تست‌های غربالگری

تست غربالگری

Prenatal Screening Tests; cffDNA تست‌های غربالگری سلامت جنین عموماً به منظور تشخیص قبل از تولد سندرم داون (تریزومی ۲۱)، سندرم ادوارد (تریزومی ۱۸)، سندرم پاتو (تریزومی ۱۳) و پره اکلامپسی انجام می‌شود. این تست‌ها به دو دسته تهاجمی و غیرتهاجمی تقسیم می‌شوند؛ تست‌های تهاجمی عبارتند از آمنیوسنتز و نمونه‌گیری از پرزهای جفتی (CVS[1]) و تست‌های غیرتهاجمی نیز مشتمل بر غربالگری …

ادامه نوشته »