معماری

آزمایش پاپ اسمیر

شرایط لازم برای آزمایش پاپ اسمیر (روش انجام تست،گزارش نتیجه)

پاپ اسمیر

نیاز است که قبل از انجام تست پاپ اسمیر نکات زیر را مورد توجه قرار دهید: ۲ روز قبل از پاپ اسمیر شستشوی داخلی واژن انجام نشود. ۱ روز قبل از پاپ اسمیر نزدیکی صورت نگیرد ۱روز قبل از تست لکه بینی و خونریزی مشاهده نشود. ۱ هفته قبل از تست از کرم های درمانی واژن استفاده نشود. بهتر است …

ادامه نوشته »

آزمایش پاپ اسمیر

رحم

تست سرطان گرن رحم یا تست پاپ اسمیر چیست؟  سرطان دهانه رحم (سرویکس)  از شایعترین سرطان‏ها در خانم‏ها خصوصاً در کشورهای جهان سوم می‏باشد. در کشورهای پیشرفته این سرطان به دلیل انجام تست‏های غربالگری از نظر شیوع کاهش چشمگیری یافته است .بنابراین سرطان دهانه رحم و غربالگری آن حائز اهمیت فراوانی می‏باشد و نیاز به همکاری متخصصین زنان و پاتولویست(پزشک …

ادامه نوشته »