پارسیان لب

آزمایش کشت ادرار در بارداری

شرایط لازم برای آزمایش کشت ادرار,تست آنالیز ادرار,تفسیر جواب کشت ادرار نام اختصاری: U/S&U/C سایر نام ها: کشت ادرار و حساسیت آنتی بیوتیکی Bacterial Culture, Urine  ,...
error: Content is protected !!