معماری

آزمایش csf

مایع مغزی نخاعی

مننژیت

CSF مایعی است شفاف و بیرنگ که فضای تحت عنکبوتیه و سیستم بطنی اطراف و درون مغز و طناب نخاعی را اشغال می‌کند و آنها را از آسیب حفظ می‌نماید. در اصل مغز در آن شناور می‌باشد. CSF فضای بین عنکبوتیه (لایه میانی پوشش مننژ مغز) و نرم‌شامه (نزدیکترین لایه مننژ به مغز) را پر می‌کند و تمام محتویات درون …

ادامه نوشته »