معماری

آزمایش OVA1

غربالگری سرطان تخمدان

غربالگری سرطان تخمدان

سرطان تخمدان پنجمین سرطان کشنده در زنان است و اگر در مرحله نهایی تشخیص داده شود تنها ۳۰-۲۰% مبتلایان شانس بقای پنج‌ساله دارند لذا به این بیماری “قاتل خاموش” زنان لقب داده‌اند. مشکل اصلی در تشخیص سرطان تخمدان در مراحل اولیه این است که هیچ آزمایش غربالی جامعی جهت این بیماری فعلاً در دسترس نیست، اما روش‌هایی جهت بررسی پروتئین‌های …

ادامه نوشته »