معماری

آسکاریس

درباره اسكاريس و درمان ان

اسک

  معرفی خانواده کرم های آسکاریس در اول جنس های مختلف این خانواده را برای شما معرفی می کنم : آسکاریس : آسکاریس لومبریکوئیدس در انسان و آسکاریس سوئوم در خوک ایجاد بیماری می کنند پاراسکاریس : در علف خوران بخصوص اسب و الاغ دیده میشود . بدنبال خوردن تخم در انسان ایجاد لارو مهاجر احشایی می کند و باعث …

ادامه نوشته »