پارسیان لب

آشنایی با اصطلاحات پزشکی

اصطلاحات پزشكي آندومتر : لايه مخاطي كه داخل رحم را پوشانده است . آدنوم : تومور پوششي مركب از نسج غددي . هايپرپلازي : افزايش حجم بافت...
error: Content is protected !!