معماری

آلودگی هوا و ناباروری

مراقبت های پیش از زایمان

باردار

حاملگی و زایمان یکی از رایج ترین و فراگیرترین مواردی است که تقریبا تمام خانواده ها به نوعی آن را تجربه می کنند و خدماتی که در این زمینه توسط دولت ها ارائه می شود ابتدایی ترین کاری است که می تواند برای شهروندان خود انجام دهند . و همین می تواند معیاری برای سنجش وضعیت و درمان در یک …

ادامه نوشته »