پارسیان لب

آلوکازیا – بابا آدم

آلوکازیا - بابا آدم  -  ELEPHANTS EAR ALOCASIA AMAZONICA : نام علمی   ARACEAE  - گلشیپوریان : خانواده مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آسیا تا شرق استرالیا : بومی منطقه Polly,...
error: Content is protected !!