معماری

آمادگی برای پدرشدن

آمادگی خانواده برای ورود نوزاد

نوزاد جدید

  پدر و مادرشدن از مراحل مهم زندگی است. وقتی تصمیم می گیرید صاحب فرزندی شوید، یعنی مسئولیت بلند مدت و سنگین تربیت او را پذیرفته اید. دردوران بارداری، خُلق وخو، روحیات، روابط خانوادگی و مسئولیت پدر و مادر تغییر می کند و نحوه سازگاری آنها با این شرایط متفاوت است. زمانی که نوزاد متولد می شود احساس واقعی پدر …

ادامه نوشته »