معماری

آموزش احیاء قلبی

آموزش احیای قلبی(تصویری cpr)

تنفس مصنوعی

در مقاله زیر مروری بر احیای قلبی ریوی خواهیم داشت : – هر بیماری که  دچار ارست قلبی – تنفسی شود نیاز به CPR  دارد. قبل از هرگونه اقدامی جهت انجام احیای قلبی تنفسی هر مصدوم اطمینان حاصل کنید که این عمل سلامتی شما یا مصدوم را از نظر سرایت بیماریهایی چون ایدز و هپاتیت تهدی نمی کند . آرام …

ادامه نوشته »