پارسیان لب

آموزش تصویری بستن کراوات 2 گره

کراوات از کجا آمده است؟ باید بگویم که کراوات در فارسی بتازگی کِرِوات هم تلفظ می شود اما در فرهنگ لغت دهخدا آمده است که...
error: Content is protected !!