پارسیان لب

آموزش تصویری تنفس مصنوعی

در مقاله زیر مروری بر احیای قلبی ریوی خواهیم داشت : – هر بیماری که  دچار ارست قلبی – تنفسی شود نیاز به CPR  دارد. قبل...
error: Content is protected !!