معماری

آموزش شنا قورباغه

آموزش شنا (تصویری مبتدی حرفه ای)

شنا

تمرینات آموزشی شنا در مرحله اول : باید در آب قدم زد تا زمانی که بتواند تعادل خود را حفظ کند . در مرحله دوم : باید صورت و سر خود را زیر آب ببرد در صورتی که نتوانست از وسایل کمک آموزشی مانند سوت می توان استفاده کرد . سوت را به فرد آموزش گیرنده می دهیم تا داخل …

ادامه نوشته »