معماری

آموزش شیر دادن به نوزاد

اگر نوزاد نتواند از پستان شیر بخورد چه کنیم؟

روش های شیر دادن به نوزاد

اگر نوزاد نتواند از پستان شیر بخورد چه کنیم؟روش شیر دادن نوزاد با فنجان،شیر دادن به نوزاد با دست,دوشیدن شیر پستان با دست،دوشیدن شیر با شیر دوش،نگرفتن سینه مادر توسط نوزاد اگر شیرخوار نتواند از پستان شیر بخورد دوشیدن پستانها دوشیدن پستانها به منظور تغذیه و ذخیره سازی  شیر در مواردی که شرایط شیرخوار و مادر اجازه تغذیه مستقیم را …

ادامه نوشته »

آموزش شیر دادن و پستان به دهان گرفتن

آموزش شیر دادن

آموزش پستان به دهان گرفتن نوزاد روی صندلی راحتی بنشینید،ترجیحا دسته دار باشد که دستتان روی آن استراحت کند. برای شروع از روش نگه داشتن گهواره ی ضربدری استفاده کنید و مطمئن شوید که سر بچه را به خوبی نگه داشته اید. بچه را نزدیک به پستان نگه دارید،نه بر عکس.مثلا پستان را به سمت بچه نبرید. بینی بچه را …

ادامه نوشته »