پارسیان لب

آموزش وسترن بلات

اساس کار و انواع روش‌های وسترن بلات (Western Blotting) چکیده: وسترن بلات (پروتئین بلات، ایمونوبلات) روشی نیرومند برای آشکارسازی پروتئین‌ها پس از الکتروفورز می‌باشد که به...
error: Content is protected !!