معماری

آموزش وسترن بلات

اساس کار و انواع روش‌های وسترن بلات (Western Blotting)

وسترن بلات

اساس کار و انواع روش‌های وسترن بلات (Western Blotting) چکیده: وسترن بلات (پروتئین بلات، ایمونوبلات) روشی نیرومند برای آشکارسازی پروتئین‌ها پس از الکتروفورز می‌باشد که به ویژه در مورد پروتئین‌های با غلظت پایین مناسب است. این تکنیک در سال 1979 توسط توبین[1] و همکاران ابداع گردید. این مقاله مروری انواع مختلفی از روش‌ها که برای انتقال پروتئین از ژل به …

ادامه نوشته »