پارسیان لب

آموزش پیراهن دوزی

این مدل پیراهن و مدلهای مشابه هم ساده ان و هم شیک اما به همه نمیان.به افرادی که تپل یا قد کوتاه باشند نمیان...
error: Content is protected !!