پارسیان لب

آناتومی ناحیه لگن و استابولوم – رادیوگرافی

لگن بزرگ‌ترین ساختار یکپارچه استخوانی بدن است. این ساختمان مهم، نیروی وزن تنه را بین دو اندام تحتانی تقسیم می‌کند. لگن حاوی ارگان‌های مهم...
error: Content is protected !!