پارسیان لب

آنزیم کبدی

بزرگترين غده بدن است و بعد از پوست بزرگترين عضو بدن است كه در زير پرده ديافراگم قرار گرفته است كبد در بسياري از...
error: Content is protected !!