معماری

آنژیوپلاستی بالونی

رگ‌های مسدود قلب چگونه باز می‌شوند؟

5

«آنژیوپلاستی» یا «آنژیوپلاستی بالونی» روشی است که سرخرگ مسدود شده را با فشار‌دادن پلاک (مواد چربی مانند) به دیواره‌های سرخرگ بازمی‌کند. این كار با وارد‌کردن کاتتر در سرخرگ (معمولا در کشاله ران) و عبور آن از آئورت به سمت قلب انجام می‌شود. وقتی‌این بالون به محل انسداد رسید، برای فشار‌دادن پلاک و گشاد كردن مجرای سرخرگ، باد می‌شود. با باز‌کردن …

ادامه نوشته »