معماری

آکالیفای ساندری

بیماری فون ویلبراند (علائم و نشانه،راه درمان و تشخیص)

خونریزی از بینی

بیماری فون ویلبراند شایع ترین اختلال خونریزی دهنده )با شیوع تقریبی یک درصد( است . بیماری در اکثر موارد به شیوه آتوزوم غالب به ارث می رسد. تظاهر بیماری به صورت خونریزی پوستی مخاطی از قبیل خون دماغ، خونریزی از دهان و منوراژی است. ژن فاکتور فون ویلبراند روی کروموزوم ۲۱ است و توسط سلول های اندوتلیال و مگاکاریوسیت سنتز …

ادامه نوشته »