پارسیان لب

آگاو امریکانا

  آگاو امریکانا  -  CENTURY PLANT AGAVE AMERICANA : نام علمی   AGAVACEAE  - خنجریان : خانواده مکزیک : بومی منطقه Maguey, Bayonet Plant : نام های دیگر                 آگاو امریکانا: گياه خنجري را در مناطق...
error: Content is protected !!