پارسیان لب

آگلونما نیتیدوم

آگلونما  -  CHINESE EVERGREEN AGLAONEMA COMMUTATUM : نام علمی   ARACEAE  - گلشیپوریان : خانواده جنگلهای انبوه گرمسیری و مرداب های جنوب شرقی آسیا از شرق به بنگلادش و...
error: Content is protected !!