پارسیان لب

آیا با وجود کیست تخمدان،تخمک گذاری انجام می شود؟

آیا با وجود کیست تخمدان،تخمک گذاری انجام می شود؟ کیست تخمدان انواع خاصی دارد که باید ابتدا وع کیست در حد امکان با سونوگرافی مشخص...
error: Content is protected !!