پارسیان لب

آیا روزه‌داری برای افرادی که لیزیک کرده‌اند، مجاز است؟

خشکی چشم بعد از لیزیک بیشتر ازPRKیا لازک دیده می‌شود، بنابراین بیماران قبل از عمل حتما باید از نظر خشکی چشم بررسی شوند و...
error: Content is protected !!