پارسیان لب

آیا مصرف کرم واژینال در دوره بارداری بی خطر است؟

سوالات بارداری،مشکلات و نکاتی درباره بارداری و زایمان رفع چسپندگی لوله های رحمی چسپندگی لوله های رحمی به دو دلیل بوجود می آید.یا بر اثر عفونت...
error: Content is protected !!