پارسیان لب

آیا می‌توان پیرچشمی را هم با جراحی لیزری درمان کرد؟

خشکی چشم بعد از لیزیک بیشتر ازPRKیا لازک دیده می‌شود، بنابراین بیماران قبل از عمل حتما باید از نظر خشکی چشم بررسی شوند و...
error: Content is protected !!