پارسیان لب

اثرات سيتوپاتيك واريسلا زوستر در كشت سلول

بيمارى آبله ‏مرغان يا واريسلا خفيف و بسيار مسرى است كه به طور عمده در كودكان ديده مى‏شود. اين بيمارى با بثورات وزيكلى پوست...
error: Content is protected !!