پارسیان لب

اثرات مت‌‌آمفتامین

متیل آمفتامین، که در بازار سیاه بنام «شیشه» معروف است، نام یک ماده روان گردان است. این ماده محرک اعصاب است. مت‌آمفتامین با تاثیر...
error: Content is protected !!