معماری

اثرات و عوارض مصرف آلوپورينول

عوارض و مضرات،فواید و موارد مصرف آلوپورينول

آلوپورينول

اثرات و عوارض مصرف آلوپورينول,نحوه مصرف و خوردن آلوپورينول,فواید داروی آلوپورينول,درمان با آلوپورينول,دوز مصرفی آلوپورينول,موارد کاربرد آلوپورينول,خطرات آلوپورينول داروی آلوپورينول Allopurinol اشكال دارويي Tab: 100mg موارد و مقدار مصرف آلوپورينول: پيشگيري و كنترل حملات نقرس وهيپراوريسمي ناشي از شيمي درماني بزرگسالان و كودكان بالاي 10 سال: دوز متوسط براي نقرس خفيفmg 300-200 و براي نقرس نسبتاً شديد mg600 -400 در …

ادامه نوشته »