پارسیان لب

اثر سیگار در آزمایش خون

آزمایش تشخیص اعتیاد به سیگار و نیکوتین در خون،سیگار تست عدم اعتیاد رو مثبت میکنه؟ آزمایش ادرار یکی از محصولات متابولیسم نیکوتین در بدن کوتینین نام...
error: Content is protected !!