معماری

اثر والپروات سدیم Valproate Sodium بر آزمایشهای تشخیصی

والپروات سدیم (فواید،مضرات،نحوه مصرف)

سدیم والپروات

موارد و مقدار مصرف والپروات سدیم Valproate Sodium الف) درمان حملات ساده یا کمپلکس صرع غیاب (صرع کوچک) و حملات چندگانه صرعی شامل صرع absence. بزرگسالان و کودکان: ابتدا مقدار mg/kg/day 15 در ۳-۲ مقدار منقسم خوراکی یا وریدی مصرف می‌شود. ممکن است هر هفته مقدار mg/kg/day 10-5 به این مقدار اضافه شود تا حداکثر مقدار مصرف به mg/kg/day 60 …

ادامه نوشته »