پارسیان لب

اجزای خمیردندان‌ها

کار اصلی خمیر دندان ها این است که باقی مانده مواد غذایی را از لای دندان ها پاک و به براق و سفید شدن...
error: Content is protected !!