پارسیان لب

اريتروسيت

تولید و تکامل سلول های خونی پس از تولد،به طور طبیعی توسط سلول های پیش ساز در مغز استخوان انجام می گیرد،به جز سلول...
error: Content is protected !!