معماری

ازمایش Baby check

آزمايش‌هاي حاملگي (Pregnancy tests)

محاسبه سن بارداری

گونادوتروپین جفتی انسان (hCG)، هورمونی است که به وسیله سلول‌های تروفوبلاست جفت، پس از بارور شدن تخمک ترشح شده و اندازه‌گیری آن معمولاًبه منظور نشان دادن حاملگی به کار می‌رود. هورمون hCG با وزن ملکولی 46 کیلو دالتون، دارای ساختمان گلیکوپروتئینی بوده و از دو زیرواحد α (آلفا) (متشكل از 92 اسيد آمينه) و β (بتا) (متشكل از 145 اسيد …

ادامه نوشته »