پارسیان لب

ازمایش FFN

آزمایش fetal fibronectin یا آزمایش FFN (فتال فیبرونکتین) اگر نشانه هایی از زایمان زودرس وجود داشته باشد ممکن است آزمایش fetal fibronectin که معمولا در...
error: Content is protected !!