پارسیان لب

ازمایش JAK2

  HBV Viral load به منظور تشخيص و كميت سنجي DNA ويروس هپاتيت ب در پلاسما مي باشد. هپاتيت ب (Hepatitis B) يك بيماري عفوني ناشي از...
error: Content is protected !!