پارسیان لب

ازمون DEPRESS

تعیین میزان افسردگی با استفاده از آزمون افسردگی بسیار ساده پرسش‏ نامه دكتر «جان آرون‏بك» يكى از بهترين معيارهاى روانپزشكى براى تعيين ميزان افسردگى است....
error: Content is protected !!