معماری

از بین بردن جای سیاه کوفتگی بدن

کبودی بدن و کوفتگی (داروهای گیاهی،درمان خانگی )

درمان خانگی کبودی

کبودی بدن چرا بوجود می آید؟ممکن است هرچند وقت یک‌ بار ایجاد لکه‌های بنفش‌ رنگ یا خون مردگی زیرپوست باعث نگرانی تان می شود، چراکه به یاد نمی‌آورید ضربه‌ ای به قسمت کبود شده واردشده باشد. در بسیاری از موارد اگر این خون‌ مردگی‌ها همراه با عوارض و نشانه‌های دیگری که ناشی از بیماری‌های انعقادی یا داخلی است نباشد، جای …

ادامه نوشته »