پارسیان لب

از چه مواردي در حاملگي بايد پرهيز شود؟

اهداف مراقبتهاي دوران بارداري هدف از مراقبتهاي دوران حاملگي، تأمين و حفظ سلامت مادر و جنين اوست. در طي اين مراقبتها مادران براي زايماني طبيعي...
error: Content is protected !!